World Library  
Flag as Inappropriate
Email this Article

Azat u ankakh Artsakh

 

Azat u ankakh Artsakh

Ազատ ու անկախ Արցախ
English: Free and independent Artsakh
Azat u ankakh Artsakh

National anthem of  Nagorno-Karabakh
Lyrics Vardan Hakobyan
Music Armen Nasibyan
Adopted 1992
Music sample

"Azat u ankakh Artsakh" ("Free and independent Artsakh") is the national anthem of the unrecognized Republic of Nagorno-Karabakh.

Adopted in 1992, the anthem was written by Vardan Hakobyan and composed by Armen Nasibyan.

Lyrics

Armenian Latin transcription English translation
Ազատ ու անկախ Արցախ,
Քո տուն-ամրոցը կերտեցինք,
Պատմությունը մեր երկրի
Մեր սուրբ արյամբ մենք սերտեցինք։
Դու բերդ ես անառիկ,
Բարձունք սրբազան, վեհ անուն,
Մասունք աստվածային,
Քեզնով ենք հավերժանում։
Դու մեր լույս հայրենիք,
Երկիր, հայրենյաց դուռ սիրո
Ապրիր դու միշտ խաղաղ,
Մեր հին ու նոր Ղարաբաղ։
Քաջերն ենք մենք հայկազուն,
Մռավ ենք, Քիրս ենք ու Թարթառ,
Մեր վանքերով լեռնապահ՝
Անհաղթելի մի բուռ աշխարհ։

Azat u ankakh Arts’akh,
K’o tun-amrots’ë kertets’ink’,
Patmut’yunë mer yerkri
Mer surb aryamb menk’ sertets’ink’.

Du berd yes anar’ik,
Bardzunk’ srbazan, veh anun,
Masunk’ astvatsayin,
K’eznov yenk’ haverzhanum.

Du mer luys hayrenik’,
Yerkir, hayrenyats’ dur’ siro
Aprir du misht khaghagh,
Mer hin u nor Gharabagh.

K’ajern yenk’ menk’ haykazun,
Mr’ov yenk’, K’irs yenk’ u T’ar’t’ar’,
Mer vank’erov ler’napah,
Anhaght’eli mi bur’ ashkharh.

Free and independent Artsakh,
We have erected our home-fortress.
The history of our country,
We have secured by our blood.
You are an unassailable fortress,
A holy peak, a noble name.
A blessing divine
we are made eternal through you.
You, our light-giving homeland,
Land, gate of love to the Fatherland.
Live always in peace
Our old and new Karabagh.
We are brave descendants of Haik
Like Mrav, Kirs and everlasting Terter
With our temples in high mountains
Keep our country invincible

References

  • Symbols of Statehood - The website for the Government of Nagorno-Karabakh has a page on national symbols that include an instrumental version of the anthem.
  • State Symbols - The website for the President of the NKR also has a page on state symbols that features an English translation of the lyrics along with the same instrumental version.
This article was sourced from Creative Commons Attribution-ShareAlike License; additional terms may apply. World Heritage Encyclopedia content is assembled from numerous content providers, Open Access Publishing, and in compliance with The Fair Access to Science and Technology Research Act (FASTR), Wikimedia Foundation, Inc., Public Library of Science, The Encyclopedia of Life, Open Book Publishers (OBP), PubMed, U.S. National Library of Medicine, National Center for Biotechnology Information, U.S. National Library of Medicine, National Institutes of Health (NIH), U.S. Department of Health & Human Services, and USA.gov, which sources content from all federal, state, local, tribal, and territorial government publication portals (.gov, .mil, .edu). Funding for USA.gov and content contributors is made possible from the U.S. Congress, E-Government Act of 2002.
 
Crowd sourced content that is contributed to World Heritage Encyclopedia is peer reviewed and edited by our editorial staff to ensure quality scholarly research articles.
 
By using this site, you agree to the Terms of Use and Privacy Policy. World Heritage Encyclopedia™ is a registered trademark of the World Public Library Association, a non-profit organization.
 Copyright © World Library Foundation. All rights reserved. eBooks from World eBook Library are sponsored by the World Library Foundation,
a 501c(4) Member's Support Non-Profit Organization, and is NOT affiliated with any governmental agency or department.